rhy.fi
Etusivu


Tervetuloa Paltamon riistanhoitoyhdistyksen kotisivuille.


Hieman historiaa
: Alkuaan Paltamo kuului Säräisniemen ja Paltamon yleiseen riistanhoitoyhdistykseen. Metsästäjäin keskusjärjestön perustamisen yhteydessä v. 1963, Paltamo ja Vaala jaettiin omiksi yhdistyksiksi. Paltamon ja Vaalan riistanhoitoyhdistykset kuuluivat Oulun riistanhoitopiiriin. Kainuun riistanhoitopiiri perustettiin v. 1983 ja samalla Paltamon riistanhoitoyhdistys liitettiin uuteen Kainuun riistanhoitopiiriin. Lakimuutoksella Metsästäjäin keskusjärjestö lakkautettiin v. 2011 ja samalla perustettiin Suomen riistakeskus. Entisistä riistanhoitopiireistä tuli aluetoimistoja. Suomessa on 15 aluetoimistoa. Paltamon riistanhoitoyhdistys kuuluu Kainuun aluetoimiston alueeseen.

Paltamon riistanhoitoyhdistyksen alue on Oulujärven pohjoispuolella rajoittuen järven pohjoisrantaan ja alue on noin 113900 ha, josta maa-aluetta on noin 91300 ha.

Paltamon riistanhoitoyhdistyksen alueella toimii 20 metsästysseuraa sekä 3 seuruetta.
Jäsen määrä yhdistyksessä oli 2022 vuoden lopussa 846 jäsentä

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjien omatoimisuuteen perustuva koulutus ja neuvontajärjestö ja on itsenäinen toimija, jolle on määrätty oma toimialue.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen jonka-alueella hänellä on kotipaikka tai metsästyslupaan perustuva metsästysoikeus. Henkilö voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen riistanhoitoyhdistykseen. 
Riistanhoitoyhdistykseen kuuluminen on vapaehtoinen. 
Riistanhoitoyhdistykseen kuulumaton henkilö merkitään rekisteriin kotipaikan mukaan.

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään riistahallintolain 14 § :ssä.

Riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä ovat:
- metsästäjätutkinnot
- ampumakokeet
- metsästyksen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen       valvonnassa
- riistavahinkoarviointiin osallistuminen
- laatia vuosittain hirviverotussuunnitelma
- ampuma-aselain vaatimat lausunnot

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
- kestävän riistatalouden edistäminen
- kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
- riistanhoidon, riistakantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen
- riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämisen edistäminen
- metsästyksen, riistatalouden ja riistaeläimiin liittyvän koulutus ja neuvontapalvelujen      tuottaminen
- metsästäjätutkinto koulutukset
- nuorisotyö

Asiantuntija palvelut
- asiantuntijapalveluna suurriistavirka-apu, SRVA-toiminta
- riistavahinkoarviointiin osallistuminen
- muut mahdolliset MMM:n tai Suomen riistakeskuksen määräämät tehtävät
 

Sivuja päivitetty:
19.07.24 10:58 Ajankohtaiset
19.07.24 10:42 Kausi 2024-2025
19.07.24 08:53 Kalenteri
08.07.24 14:37 Ampumakokeet
08.07.24 13:53 Hirviradan käyttö
01.07.24 15:10 Metsästäjätutkintokou
01.07.24 14:53 Metsästäjätutkinnot
12.06.24 16:03 3 D jousiradan käyttö
08.04.24 14:42 Hallitus
08.04.24 09:57 Kilpailut 2024

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös