rhy.fi
Ampumakokeet
AMPUMAKOKEET, v. 2024 Paltamon Rhy:n ampumaradalla.
Vartiuksentie 61 88400 Ristijärvi. Noin kaksi kilometriä viitostieltä Vartiuksen tietä, josta viitta oikealle Paltamon Rhy:n ampumarata.    (Katso kartta)


PALTAMON RIISTANHOITOYHDISTYS JÄRJESTÄÄ SEURAAVAT AMPUMAKOKEET

HIRVIKOE,KARHUKOE, PEURAKOE- JA KAURISKOKEET

Kevät 2024

PÄIVÄMÄÄRÄ KELLO ILMOITTAUTUMISAIKA
3.4.2024 17.00 17.00-18.00
4.4.2024 17.00 17.00-18.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


JOUSIAMPUMAKOKEET
 

PÄIVÄMÄÄRÄ KELLO ILMOITTAUTUMISAIKA
     
     


Ampumakoeajat löytyvät myös, https://riista.fi/tapahtumat/

Ampumakoemaksu: 20 euroa/ sarja. Maksu käteinen

Ampumakoepaikka on uusittu v. 2022, liikuntarajoitteiset huomioiden

Lisätietoja, puh 040 5285711

Ajo-ohje, Laajankankaan ampumaradalle
Koordinaatit p 7139986 i 555768 (ETRS-TM35FIN)AMPUMAKOKEESSA VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

Ampujan on esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti. Metsästyskortin voimassaolo voidaan todentaa, Oma riista -palvelun mobiilisovelluksella, pankin leimalla varustetusta kortista, verkkopankin tai mobiilipankin kautta maksettaessa, tällöin maksukuitti tai ote tiliotteesta käy tositteeksi maksun suorituksesta.(liitettävä metsästyskorttin mukaan) Ennakkokirjauskuitti ei kelpaa tositteeksi maksusta.
Ampujan on vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys voidaan tarkastaa passista, ajokortista tai muusta vastaavasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. 

Ampujan on lisäksi esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen(rihlattu luotiase) ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.
Hallussapitoluvasta säädetään ampuma-aselain 52 § ja rinnakkaisluvasta säädetään ampuma-aselain 54 §.
Voimassa oleva Euroopan ampuma-asepassi vastaa voimassa olevaa hallussapitolupaa tai rinnakkaislupaa.

Metsäkauriskoe sekä hirvi- ja peurakoe ammutaan paikallaan olevaan hirvikuvioon. Karhukoe ammutaan paikallaan olevaan karhukuvioon. Ampumaetäsyys on 75 metriä.

Koekerran neljän laukauksen laukaussarja ammutaan 90 sekunnissa. Ampuma-ajan laskeminen aloitetaan ensimmäisestä laukauksesta.

Koelaukauksia ei sallita.

Jousikoe ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon. ampumaetäisyys on 18 metriä.

Koekerran kolmen laukauksen laukaussarja ammutaan 180 sekunnissa. Ampuma-ajan laskeminen aloitetaan ensimmäisestä laukauksesta.

Koelaukauksia ei sallita.

Ampumakokeet voi suorittaa, pysty-, istuma- tai polvi asennosta.

Turvallisuus.

Ampumarata-alueella on noudatettava ampumakokeen vastaanottajan antamia turvallisuusmääräyksiä.
Tullessasi ampumaradalle tarkista, että ase on tyhjä
Ampuma-asetta säilytetään ampumarata-alueella asetelineissä, lukot avattuna tai aseet taitettuna.
Tarpeeton aseiden käsittely ja tähtäysharjoittelu on rata-alueella kielletty.
Ampuma-aseen saa lipastaa ja ladata vasta ampumakokeen vastaanottajan antaman luvan jälkeen ampumakokeen suorituspaikalla.
Ampuamakokeen suorituksen jälkeen varmista, että ase on tyhjä.


                 
Hirvikuvio, jota käytetään hirvi- ja peurakokeessa sekä kauriskokeessa

Hirvikuvion osuma-alue 23 senttiä ja on merkattu valkoisella renkaalla.

Karhukuvio, käytetään karhukokeessa

Kahukuvion osuma-alue 17 senttiä ja on merkattu valkoisella renkaalla.

Jousikokeessa käytetään hirvikuvion keskiötä, jossa 23 sentin osuma-alue on merkattu valkoisella renkaalla.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös