rhy.fi
Kausi 2024-2025

8.4.2024

Paltamo kuuluu hirvitalousalue KA 2, johon kuuluvat myös Hyrynsalmi-Ristijävi ja Puolangan riistanhoitoyhdistykset. Yhteisessä kokouksessa päätetätään hirvitalousalueen hirviverotussuunnitelma, joka perustuu LUKE:n tekemiin laskelmiin. Tämän jälkeen jokainen riistanhoitoyhdistys tekee omat suunnitelmansa hirvitalousalueen päätöksen mukaisesti. Hirvitalousalueelle tulisi suunnitelman mukaisesti 510 lupaa (v. 2023, 455,5 lupaa).

Paltamon hirviverotussuunnitelma metsästyskaudelle 2024-2025

Paltamon alue jaetaan edelleen kahteen lohkoon, lohkojakoa on takistettu hirvitilanteen mukaisesti. Molemmille lohkoille on suunniteltu oma hirviverotussuunnitelma, painottuen lohkolle yksi. (katso kaetta).

Metsästyskauden 2024-2025 hirviverotussuunnitelma on, että Paltamon lupamäärä on 147 lupaa, nousua edellisen kauden lupiin on 9,8%. Lupajakuma olisi 94 % käyttöasteella, vasoja 91 kpl 49,7 %, aikuisia uroksia 43 kpl 46 %, aikuisia naaraita 50 kpl, kokonaissaalis olisi 184 hirveä, joka on 2,0 hirveä /1000 ha.

Luvat on jaettu niin, että lohkolle yksi tulee 96 lupaa, poistuma on 2,6 hirveä /1000 ha. Lohkolle kaksi tulee 51 lupaa, poistuma on 1,5 hirveä / 1000 ha.

Paltamon_lohkojako_2024.pdf

Hirven_pyyntiluvat_kaudelle 2024- 2025pdf

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös