rhy.fi
Metsästäjätutkintokou
Metsästäjätutkintokoulutukset Paltamon Paltalinnassa.

1.8. 2022 klo. 17.30- 20.30
2.8. 2022 klo. 17.30- 20.30
3.8. 2022 klo. 17.30- 20.30
4.8. 2022 klo. 17.00- 21.00

Koulutukset on v. 2022 päättyneet, seuraavat koulutukset on 2023.

Metsästäjäkoulutus kuuluu riistanhoitoyhdistyksen palveluihin ja on osallistujille ilmainen. Ennakkoilmoittautuminen 28.7.2022 mennessä.
Koulutus kestää yhteensä 13 tuntia.

Koulutuksen aihealueet:
1. Metsästyslainsäädäntö                      (2 h)
2. Lajituntemus                                      (2 h)
3. Riistaekologia ja riistanhoito              (1 h)
4. Eettinen ja kestävä metsästys           (1 h)
5. Aseet ja patruunat metsästyksessä   (3 h)
6. Metsästyksen turvallisuus                 (1 h)
7. Pyyntivälineet- ja menetelmät           (2 h)
8. Saaliin käsittely                                 (1 h)

Koulutusaineisto ja harjoitustehtävät löytyvät ositteella, https://riistainfo.fi kurssit/metsästäjätutkinnot/
https://riista.fi/metsastys/haluatko-metsastajaksi/

Lait ja asetukset osoitteessa:
https://www.riistainfo.fi/lait-ja-asetukset/
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua