rhy.fi
Metsästäjätutkintokou

24.7.2023

Alla mainittu metsästäjätutkintokoulutus on osallistujien vähyydestä johtuen peruttu. 


Metsästäjätutkintokoulutukset:
Paltamon Paltaliinnan kahviossa Vaarankyläntie 2 88300 Paltamo.

24.7.2023 klo. 17.30- 20.30
25.7.2023 kl0. 17.30- 20.30
26.7.2023 klo. 17.30- 20.30
27.7.2023 klo. 17.30- 20.30

 Metsästäjäkoulutus kuuluu riistanhoitoyhdistyksen palveluihin ja on osallistujille ilmainen.
Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia.

Koulutuksen aihealueet:
1. Metsästyslainsäädäntö                       (2 h)
2. Lajituntemus                                       (2 h)
3. Riistaekologia ja riistanhoito              (1 h)
4. Eettinen ja kestävä metsästys             (1 h)
5. Aseet ja patruunat metsästyksessä     (2 h)
6. Metsästyksen turvallisuus                   (1 h)
7. Pyyntivälineet- ja menetelmät            (2 h)
8. Saaliin käsittely                                   (1 h)

Koulutusaineisto ja harjoitustehtävät löytyvät ositteella, https://riistainfo.fi kurssit/metsästäjätutkinnot/
https://riista.fi/metsastys/haluatko-metsastajaksi/

Lait ja asetukset osoitteessa:
https://www.riistainfo.fi/lait-ja-asetukset/
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös